Informacje o sesjach testowych

Informacje o sesjach testowych

Jedynym warunkiem kwalifikującym do członkostwa w Mensie jest zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję z wynikiem umieszczającym osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Testy grupowe organizowane są co pewien czas w większych miastach Polski, przez psychologów Mensy zatwierdzonych przez Głównego Psychologa Stowarzyszenia Mensa Polska, profesora Czesława Nosala.

Harmonogram sesji testowych

(zaplanowane sesje)

Grupowe sesje testowe organizowane są według wcześniej ustalonego harmonogramu. Terminy sesji mogą ulec niewielkim zmianom.

Sesje grupowe są płatne. Opłata wynosi 75 złotych i jest przyjmowana elektronicznie (PayU/przelewy24) lub przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia. Opłaty nie podlegają zwrotowi – obowiązuje regulamin płatności. Wpłacając na konto proszę w tytule umieścić: miejscowość sesji, datę oraz imię i nazwisko (np. WARSZAWA 2011-03-13 Jan Kowalski).

Badania indywidualne odbywają się po wcześniejszym ustaleniu ich terminu z zaakceptowanym przez Stowarzyszenie psychologiem. Koszt badania wynosi 200 zł. Płatność odbywa się w gabinecie.

Warunkiem przystąpienia do testu jest udokumentowany wiek powyżej 15 lat. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób poniżej 18 roku życia prosimy o pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna.

Wynik testu jest objęty tajemnicą – nie jest nigdzie publikowany.

Wszelkie pytania odnośnie sesji testowych prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres iqtest@mensa.org.pl

Konto Mensy Polskiej: PEKAO S.A. o/Wrocław, 89 1240 6768 1111 0000 5669 7025

Informujemy, że Stowarzyszenie MENSA Polska nie prowadzi “internetowych” “testów inteligencji” ani nie autoryzuje żadnych testów oferowanych w taki sposób na różnych stronach internetowych. “Testy” oferowane w internecie nie spełniają kryteriów rzetelności i trafności – osoby chcące zbadać swoją inteligencję zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych badań testami inteligencji oferowanymi przez psychologów (lub oczywiście skorzystania z badań prowadzonych przez Stowarzyszenie MENSA Polska).