Opłaty członkowskie

150 zł

Składka za 2023 r.

100 zł

Składka roczna dla nowych członków

9 zł *

Duplikat legitymacji

10 zł

Duplikat zaświadczenia o wyniku

0 zł

Do 16 roku życia

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości, terminu i zasad opłacania składek członkowskich (19.06.2021)

 • Składka za rok następny opłacona do 31 grudnia roku bieżącego przez aktualnych członków podlega redukcji do 100 zł.
  Składka za rok następny może być wpłacana dopiero od 1 października roku bieżącego. Nie są również honorowane składki wpłacane z góry za kilka lat. Wszystkie przedterminowe wpłaty będą zwracane po indywidualnym wyjaśnieniu. Nie należy przysyłać potwierdzeń wpłaty składki rocznej pocztą elektroniczną ani zwykłą.
 • Jeżeli dołączasz do Stowarzyszenia – składka roczna dla nowych członków wynosi 100 zł.
 • W przypadku wstępowania do Mensy w drugiej połowie roku, pierwsza wpłata składki rocznej traktowana jest również jako opłacenie składki za rok następny.
 • Małoletni członkowie Mensy Polskiej są zwolnieni z płacenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 16 rok życia.
 • Jeżeli wracasz do Stowarzyszenia po okresie nieopłacania składek – należy opłacić tylko bieżącą składkę. Nie ma potrzeby wnoszenia opłaty za poprzednie lata.
 • Jeżeli wpłata dokonywana jest w drugiej połowie roku, a przerwa od ustania członkostwa wynosi co najmniej 12 miesięcy, to składka obejmie również kolejny rok.
 • Przed dokonaniem opłaty za duplikat zaświadczenia prosimy o kontakt z koordynatorem ds. sesji testowych (iqtest@mensa.org.pl).
 • *) W przypadku zamawiania duplikatu legitymacji prosimy o kontakt pod adresem czlonkostwo@mensa.org.pl celem potwierdzenia adresu do wysyłki. Legitymacja powinna zostać przesłana w ciągu 2-6 tygodni.
  Sprawdź swój kod QR na legitymacji aby poznać datę ważności składki członkowskiej

Konto Mensy Polskiej:
PEKAO S.A. o/Wrocław, 89 1240 6768 1111 0000 5669 7025


 

Tytuły przelewów powinny mieć postać:

Opłata członkowska dla nowo wstępujących:
“opłata członkowska – [imię] [nazwisko]”

Regularne składki członkowskie:
“składka za rok [rok] – [imię] [nazwisko] [nr legitymacji]”

Duplikat legitymacji:
“duplikat legitymacji – [imię] [nazwisko] [nr legitymacji]”

Duplikat zaświadczenia o wyniku:
“duplikat zaświadczenia – [imię] [nazwisko]”

Na przykład:

“składka za rok 2022 – Jan Kowalski 12345”