Opłaty członkowskie

150 zł

Składka za 2021 r.

150 / 100 *zł

Składka za 2022 r.

100 zł

Składka roczna dla nowych członków

9 zł

Duplikat legitymacji

10 zł

Duplikat zaświadczenia o wyniku

0 zł

Do 16 roku życia

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości, terminu i zasad opłacania składek członkowskich (19.06.2021)

  • *) Składka opłacona do 31 grudnia 2021 r. przez aktualnych członków podlega redukcji do 100 zł.
  • Składka za następny rok może być wpłacana dopiero od 1 października roku bieżącego. Nie są również honorowane składki wpłacane z góry za kilka lat. Wszystkie przedterminowe wpłaty będą zwracane po indywidualnym wyjaśnieniu.
  • Przy terminowym opłacaniu składek nie należy przysyłać potwierdzeń wpłaty składki rocznej pocztą elektroniczną ani zwykłą. Podobnie w przypadku zamawiania duplikatu legitymacji: nie ma potrzeby dodatkowo powiadamiać o tym fakcie. Legitymacja powinna zostać przesłana w ciągu 2-6 tygodni.
  • Przypominamy, że składka za rok 2020 przestanie obowiązywać z dniem 31 stycznia 2021 r.
  • Jeżeli dołączasz do Stowarzyszenia – składka roczna dla nowych członków 100 PLN.
  • W przypadku wstępowania do Mensy w drugiej połowie roku, pierwsza wpłata składki rocznej traktowana jest jako opłacenie składki także za rok następny.
  • Małoletni członkowie Mensy Polskiej są zwolnieni z płacenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 16 rok życia.
  • Jeżeli wracasz do Stowarzyszenia po okresie nieopłacania składek – należy opłacić tylko bieżącą składkę. Nie ma potrzeby wnoszenia opłaty za poprzednie lata ani wpisowego. Jeżeli wpłata dokonywana jest w drugiej połowie roku, a przerwa od ustania członkostwa wynosi co najmniej 12 miesięcy, to składka obejmie również kolejny rok.
  • Przed dokonaniem opłaty za duplikat zaświadczenia prosimy o kontakt z koordynatorem ds. sesji testowych (iqtest@mensa.org.pl).

Konto Mensy Polskiej:
PEKAO S.A. o/Wrocław, 89 1240 6768 1111 0000 5669 7025


Tytuł przelewu powinien mieć postać:

składka za rok [rok] – [imię] [nazwisko] [nr legitymacji]
lub
składka za rok [rok] + duplikat legitymacji – [imię] [nazwisko] [nr legitymacji]
lub
duplikat legitymacji – [imię] [nazwisko] [nr legitymacji]

Na przykład:

składka za rok 2021 – Jan Kowalski 12345