Opłaty członkowskie

150 zł

Składka za 2024 r.

100 zł

Składka roczna dla nowych członków

9 zł *

Duplikat legitymacji

10 zł **

Duplikat zaświadczenia o wyniku

0 zł

Do 16 roku życia

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości, terminu i zasad opłacania składek członkowskich (19.06.2021)

 

SKŁADKI REGULARNE OD AKTUALNYCH CZŁONKÓW

 • Sprawdź swój kod QR na legitymacji aby poznać datę ważności składki członkowskiej.
 • • Składka za rok następny może być wpłacana dopiero od 1 października roku bieżącego.
 • • Składka za rok następny opłacona do 31 grudnia roku bieżącego przez aktualnych członków podlega redukcji do 100 zł.
 • • Nie są honorowane składki wpłacane z góry za kilka lat. Wszystkie przedterminowe wpłaty będą zwracane po indywidualnym wyjaśnieniu.
 • • Nie należy przysyłać potwierdzeń wpłaty składki rocznej pocztą elektroniczną ani zwykłą.

 

NOWI CZŁONKOWIE

 • • Jeżeli dołączasz do Stowarzyszenia – składka roczna dla nowych członków wynosi 100 zł.
 • • W przypadku wstępowania do Stowarzyszenia w drugiej połowie roku, pierwsza wpłata składki rocznej traktowana jest również jako opłacenie składki za rok następny.
 • • Małoletni członkowie są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 16 rok życia.
 • • Jeżeli zdawałeś test przed 2020 r. zanim wykonasz przelew skontaktuj się najpierw z koordynatorem ds. Członkostwa pisząc na adres czlonkostwo@mensa.org.pl.

 

REAKTYWACJE CZŁONKOSTWA

 • • Jeżeli wracasz do Stowarzyszenia po okresie nieopłacania składek – należy opłacić tylko bieżącą składkę w wysokości 150 zł. Nie ma potrzeby wnoszenia opłat za poprzednie lata.
 • • Jeżeli wpłata dokonywana jest w drugiej połowie roku, a przerwa od ustania członkostwa wynosi co najmniej 12 miesięcy, to składka zostanie zaliczona również za rok następny.
 • • Pamiętaj zaktualizować swoje dane (mail, adres korespondencyjny itp.) jeżeli Twoje członkostwo było nieaktywne przez dłuższy czas. Aktualizacji dokonasz pisząc na adres czlonkostwo@mensa.org.pl.

INNE

 • *) W przypadku zamawiania duplikatu legitymacji prosimy o kontakt pod adresem czlonkostwo@mensa.org.pl celem potwierdzenia adresu do wysyłki. Legitymacja zostanie przesłana w ciągu 6 tygodni. O fakcie wysłania poinformujemy osobną wiadomością mailową.
 • **) Przed dokonaniem opłaty za duplikat zaświadczenia prosimy o kontakt z koordynatorem ds. sesji testowych (iqtest@mensa.org.pl).

Konto Mensy Polskiej:
PEKAO S.A. o/Wrocław, 89 1240 6768 1111 0000 5669 7025


 

Tytuły przelewów powinny mieć postać:

Opłata członkowska dla nowo wstępujących:
“opłata członkowska – [imię] [nazwisko]”

Regularne składki członkowskie:
“składka za rok [rok] – [imię] [nazwisko] [nr legitymacji]”

Duplikat legitymacji:
“duplikat legitymacji – [imię] [nazwisko] [nr legitymacji]”

Duplikat zaświadczenia o wyniku:
“duplikat zaświadczenia – [imię] [nazwisko]”

 

Przykładowo:

opłata członkowska – Jan Kowalski
składka za rok 2023 – Jan Kowalski 1234
duplikat legitymacji – Jan Kowalski 1234
duplikat zaświadczenia – Jan Kowalski