Kontakt

Adres korespondencyjny Mensa Polska
skr. poczt. 432
00-950 Warszawa 1
Sekretariat + 48 726 367 275 (+48 72 MENSAPL)
info@mensa.org.pl
Władze Stowarzyszenia
Władze Stowarzyszenia
Rzecznik rzecznik@mensa.org.pl
Informacje odnośnie sesji testowych iqtest@mensa.org.pl
Rejestracja członków czlonkostwo@mensa.org.pl
Komisja Rewizyjna komisjarewizyjna@mensa.org.pl
Sąd Koleżeński arbiter@mensa.org.pl
Obsługa strony webmaster@mensa.org.pl