Informacje o wynikach

Informacje o postępie w sprawdzaniu testów kwalifikacyjnych do Mensy.

Status przetwarzania wyników
L.p. Miasto Data Sesji Status Ostatnia aktualizacja statusu Uwagi
 1  Szczecin 11.02.2018 5  23.02.2018 Wyniki wysłane
 2  Warszawa 10.03.2018 (g.9:30) 5  11.03.2018 Wyniki wysłane
 Warszawa 10.03.2018 (g.12:30,15:30) 5  28.03.2018 Wyniki wysłane
 Warszawa 10.03.2018 (g.11:00,14:00,17:00) 5  7.04.2018 Wyniki wysłane
 3 Kraków 11.03.2018 (g.10:00,13:00,16:00) 5 15.03.2018 Wyniki wysłane
Kraków 11.03.2018 (g.11:30,14:30) 5  15.03.2018 Wyniki wysłane
 4 Lublin 08.04.2018 4  21.04.2018 Weryfikacja oceny testów

Jeśli brali Państwo udział w sesji testowej, dla której wyniki zostały wysłane ponad 10 dni temu i nadal nie otrzymali Państwo przesyłki z informacją o wyniku prosimy o kontakt pod adresem: iqtest@mensa.org.pl wraz z kopią na adres Komisji Rewizyjnej: komisjarewizyjna@mensa.org.pl

 

Przetwarzanie wyników sesji testowych odbywa się w następującej kolejności:

L.p. Status Orientacyjny czas
1 Ocena wyników testów do dwóch tygodni po sesji
2 Oczekiwanie na wprowadzenie formularzy i wyników do systemu do dwóch tygodni po sesji
3 Formularze testowe wprowadzone do systemu do trzech tygodni po sesji
4 Weryfikacja oceny testów do trzech tygodni po sesji
5 Wyniki wysłane do czterech tygodni po sesji