GR – Grupy Regionalne

Grupy Regionalne to jednostki organizacyjne Stowarzyszenia zrzeszające członków Stowarzyszenia zamieszkujących na określonym terytorium.

Ich podstawowym zadaniem jest ułatwienie kontaktu między ich członkami oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć w ramach Stowarzyszenia.

Obecnie w Mensie Polskiej działa 13 Grup Regionalnych:

 • GR Górny Śląsk
 • GR Kraków
 • GR Region Kujawsko-Pomorski
 • GR Lublin
 • GR Łódź
 • GR Wielkopolska
 • GR Warszawa
 • GR Trójmiasto
 • GR Region Zachodniopomorski
 • GR Wrocław
 • GR Olsztyn
 • GR Rzeszów
 • GR Kielce
 • GR Częstochowa