Sesje testowe

Jedynym warunkiem kwalifikującym do członkostwa w Mensie jest zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję z wynikiem umieszczającym osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Testy grupowe organizowane są co pewien czas w większych miastach Polski, istnieje też możliwość badań indywidualnych u psychologów  Mensy zatwierdzonych przez Głównego Psychologa Stowarzyszenia Mensa Polska, profesora Czesława Nosala.

Badania indywidualne

Harmonogram sesji testowych

(zaplanowane sesje, na które zapisy jeszcze nie ruszyły)

Sprawdź dostępne sesje!

(na mapie są TYLKO sesje z trwającymi zapisami – jeśli jeszcze nie ma jakiejś sesji na mapie, oznacza to, że zapisy będą włączone wkrótce – nie później niż 10 dni przed terminem danej sesji)

Sesje testowe organizowane są według wcześniej ustalonego harmonogramu w okresie od września do grudnia i od stycznia do czerwca. Terminy sesji mogą ulec niewielkim zmianom.

Sesje są płatne. Wysokość opłaty zależy od sposobu płatności: 50 złotych w przypadku płatności elektronicznych lub wpłaty przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia lub 100 złotych w przypadku płatności gotówką bezpośrednio przed testem. Opłaty nie podlegają zwrotowi- obowiązuje regulamin płatności. Wpłacając na konto proszę w tytule umieścić: miejscowość sesji, datę oraz imię i nazwisko (np. WARSZAWA 2011-03-13 Jan Kowalski).

Warunkiem przystąpienia do testu jest udokumentowany wiek powyżej 15 lat. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób poniżej 18 roku życia prosimy o pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna.

Stowarzyszenie MENSA POLSKA w uzasadnionych przypadkach organizuje także indywidualne sesje testowe.

Wynik testu jest objęty tajemnicą – nie jest nigdzie publikowany.

Wszelkie pytania odnośnie sesji testowych prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres iqtest@mensa.org.pl

Konto Mensy Polskiej: PEKAO S.A. o/Wrocław, 89 1240 6768 1111 0000 5669 7025

Informujemy że Stowarzyszenie MENSA Polska nie prowadzi “internetowych” “testów inteligencji”, oraz nie autoryzuje żadnych testów oferowanych w taki sposób przez różne strony internetowe. “Testy” oferowane w internecie nie spełniają kryteriów rzetelności i trafności – osoby chcące zbadać swoją inteligencję zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych badań testami inteligencji oferowanymi przez psychologów (lub oczywiście skorzystania z badań przeprowadzanych przez Stowarzyszenie MENSA Polska).