Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
od lewej: Bartosz Jung, Anita Kondzior, Maria Milcarz, Adam Gruźlewski, Piotr Kosierkiewicz, Michał Czarnecki, Justyna Baniewska, Andrzej Korcala

Członkowie Zarządu:

Prezes

Adam Gruźlewski

prezes@mensa.org.pl
Skarbnik

Justyna Baniewska

skarbnik@mensa.org.pl
Sekretarz

Bartosz Jung

sekretarz@mensa.org.pl
Koordynator ds. członkostwa

Michał Czarnecki

czlonkostwo@mensa.org.pl
Koordynator ds. rozwoju

Piotr Łaniewski

rozwoj@mensa.org.pl
Koordynator ds. GC i SIGHT

Anita Kondzior

sight@mensa.org.pl
Koordynator ds. sesji testowych

Maria Milcarz

iqtest@mensa.org.pl
Koordynator ds. IT

Andrzej Korcala

webmaster@mensa.org.pl