Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński

Członkowie Zarządu:

Prezes

Dorota Rakowiecka

prezes@mensa.org.pl
Skarbnik

Agnieszka Baklarz

skarbnik@mensa.org.pl
Sekretarz

Bartosz Jung

sekretarz@mensa.org.pl
Koordynator ds. członkostwa

Michał Czarnecki

czlonkostwo@mensa.org.pl
Koordynator ds. rozwoju

Piotr Łaniewski

rozwoj@mensa.org.pl
Koordynator ds. GC i SIGHT

Marta Mydłowiecka

sight@mensa.org.pl
Koordynator ds. sesji testowych

wakat

iqtest@mensa.org.pl
Koordynator ds. IT

Andrzej Korcala

webmaster@mensa.org.pl