Współpraca

Współpraca

Współpracujemy na partnerskich zasadach z wieloma instytucjami. Są to z jednej strony uczelnie, instytuty badawcze, centra naukowe i inne ośrodki związane z pielęgnowaniem wiedzy oraz inteligencji, jak i z firmami, których podstawowa działalność jest zbliżona do DNA Mensy. Nawiązaliśmy także stosunki partnerskie z firmami, które zapewniają bezpośrednie korzyści dla członków naszej organizacji. Współpracujemy na warunkach indywidualnie uzgadnianych z firmami. Może to być partnerstwo w zakresie patronatu Mensy nad wydarzeniem lub produktem, współpraca merytoryczna lub inna. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kooperacją, prosimy o kontakt.

Współpracujemy między innymi z poniższymi podmiotami: