FAQ

Mensa jest stowarzyszeniem, które powstało w Anglii w 1946 roku. Została stworzona przez dwóch ludzi: Rolanda Berrila, adwokata, i dra Lance Ware`a, naukowca i prawnika. Ich oryginalną ideą było powołanie do życia stowarzyszenia ludzi inteligentnych, legitymujących się wysokim ilorazem inteligencji (IQ). Ówczesne – nadal aktualne – założenia mówiły, że stowarzyszenie ma być apolityczne i wolne od wszelkich rasowych i religijnych dyskryminacji. Jedynym kryterium przynależności do niego jest IQ zawierające się w górnych 2% populacji. Przyda się także chęć poznawania innych ludzi i uczestniczenia w bardzo szerokim spektrum imprez towarzyskich i kulturalnych. Statut Mensy definiuje trzy cele: odkrywanie i pielęgnowanie inteligencji człowieka dla dobra ludzkości, popieranie badań naukowych określających charakter, rodzaj oraz zastosowanie ludzkiej inteligencji, a także stwarzanie dla swoich członków korzystnego środowiska intelektualnego.

Po łacinie to słowo znaczy „stół”. Dla naszego Stowarzyszenia oznacza to, że rasa, kolor skóry, płeć, wyznanie, pochodzenie, wiek, przekonania polityczne i wykształcenie są nieistotne. Mensa jako organizacja nie wyraża opinii, nie podejmuje akcji politycznych. Nie jest związana z żadną organizacją o charakterze ideologicznym, filozoficznym, politycznym i religijnym, ma bowiem stanowić forum dla wyrażania wszelkich punktów widzenia przez swoich członków pochodzących z tak wielu różnych kultur i krajów. Członkowie lub grupy członkowskie mają prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów na dowolne tematy pod warunkiem, że poglądów nie przypisują Stowarzyszeniu jako organizacji. Oczywiście członkowie Mensy bardzo często mają własne zdecydowane poglądy. Mawia się nawet, że w pokoju, gdzie jest dwunastu Mensan, można usłyszeć trzynaście różnych opinii na dany temat…

(…)Iloraz inteligencji (IQ – Inteligence Quotient) jest pojęciem wprowadzonym przez W.Sterna w roku 1912. Wyraża on pomnożony przez 100 iloraz wieku umysłowego do wieku życia.
(…)Ze względu na trudności w interpretacji terminu „wiek umysłowy” wprowadzono nową koncepcję ilorazu inteligencji. Wykazano, że statystyczny rozkład IQ jest w danej grupie wieku rozkładem normalnym, z wartością 100 i odchyleniem standardowym równym 15. Według tej nowej koncepcji IQ wyraża pozycję zajmowaną przez wynik danej osoby w statystycznym rozkładzie wyników.
„Co to jest inteligencja i jak ją mierzymy?”, prof. Czesław Nosal

Każdy sam musi odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli lubisz inteligentne konwersacje, interesujące i niecodzienne zajęcia, ludzi mobilizujących do działania oraz okazje do poszerzenia swoich horyzontów, odpowiedź brzmi tak. Trzeba pamiętać, że statystycznie na pięćdziesięciu ludzi jeden może być członkiem Mensy (to oznacza kilkadziesiąt tysięcy kandydatów w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu). Możemy być właśnie tym, czego szukasz, więc nie namyślaj się długo nad przyłączeniem się do nas!

Obecnie do Mensy należy około 150 tysięcy ludzi w 100 krajach. Aktywne Mensy krajowe znajdują się w 50 krajach świata. Nie ma żadnej innej wspólnej dla członków Mensy charakterystyki poza wysokim IQ. Są Mensanie, dla których Mensa jest czymś w rodzaju rodziny i inni, którym jest ona obojętna. Pomiędzy Mensanami było zawartych wiele małżeństw, ale dla wielu ludzi daje ona tylko okazję do mobilizacji umysłu. Prawie całkiem pewne jest, że Mensanie mają poczucie humoru i lubią rozmawiać… a zwykle mają wiele do powiedzenia. Można spotkać Mensan w każdym wieku (dolną granicą wieku w Mensie Polskiej jest jednak 15 lat ze względu na rodzaje stosowanych testów oraz formy działalności), chociaż większość z nich ma od 20 do 49 lat. Różnią się bardzo również pod względem wykształcenia: od licealistów przez studentów aż po profesorów z licznymi doktoratami. Są Mensanie na zasiłku i milionerzy. Są reprezentanci wszelkich zawodów, od kierowców i robotników, przez lekarzy, informatyków, prawników, rolników, muzyków aż po naukowców i poetów.

Jedynym warunkiem kwalifikującym do członkostwa w Mensie jest zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję, z wynikiem umieszczającym osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Testy takie organizowane są co pewien czas w większych miastach Polski.

W Mensie istnieją tzw. SIG-i (Special Interest Groups), czyli „kółka zainteresowań”, grupujące ludzi, których łączą prywatne lub zawodowe zainteresowania, tak różne jak np. astronomia, szachy, komputery, prawo, filozofia, fotografia, wymiana pocztówek i Sherlock Holmes. Wiele SIG-ów jest międzynarodowych, co daje znakomitą możliwość kontaktowania się z ludźmi o konkretnych zainteresowaniach na całym świecie. A jeśli zdarzy się, że jeszcze nie istnieje SIG dotyczący jakiejś specyficznej dziedziny, nic prostszego, jak go stworzyć…

Wszyscy członkowie mogą uczestniczyć we wszelkich imprezach mensańskich wszędzie na świecie. Każdy Mensanin jest witany z otwartymi ramionami na ogólnokrajowych i regionalnych spotkaniach każdej Mensy krajowej. Można również korzystać z usług tzw. SIGHT (Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers), który umożliwia znajdowanie za granicą przewodników pomocnych w zwiedzaniu lub gospodarzy oferujących noclegi za symboliczną kwotę lub nawet bezpłatnie.

Wyniki kandydatów do Mensy podaje się zazwyczaj w jednej z trzech skal o odchyleniach standardowych równych 15 (skala Wechslera), 16 (skala Stanford-Bineta) lub 24 (skala Cattella), w których do górnych 2% populacji kwalifikują się osoby o IQ równym lub wyższym odpowiednio 130, 132 lub 148. Mensa Polska do 2015 roku używała skali Cattella o odchyleniu standardowym równym 24, dla której granica wynosi 148. Od 2016 Mensa Polska stosuje powszechnie używaną przez polskich psychologów oraz inne Mensy krajowe skalę Wechslera o odchyleniu standardowym równym 15, dla której granica wynosi 130. Wyniki są równoważne (podobnie jak 100 cali to 254 centymetry, mimo że 100<254) i wymogiem kwalifikującym jest wynik w górnych 2% populacji.
centyl SD= 15 SD=24
50 IQ= 100 IQ= 100
75 IQ= 110 IQ= 116
84 IQ= 115 IQ= 124
98 IQ=130 IQ=148

Centyl : punkt na skali pomiarowej, poniżej którego mieści się określony procent zaobserwowanych wartości zmiennej. Na przykład centyl 25 oznacza wynik wyższy od wyników testowania 25 procent badanych.

SD=15 : skala z odchyleniem standardowym równym 15 (tu: skala Wechslera)

SD=24 : skala z odchyleniem standardowym równym 24 (tu: skala Cattella)

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie?
> Skontaktuj się z nami <