Dołącz do nas

Dołącz do nas

Warunkiem kwalifikującym do członkostwa w Mensie jest zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję z wynikiem umieszczającym osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji.

Najpopularniejszym sposobem na dołączenie jest wzięcie udziału w jednej z sesji testowych organizowanych w większych miastach w Polsce. Wyniki badań są niejawne i zostaną przekazane listem poleconym wyłącznie osobie uczestniczącej w teście. Nikt poza egzaminatorem nie pozna Twojego IQ.

Osoby, które zdadzą test zostaną zaproszone do wstąpienia do Mensy. Zaproszenie oraz deklaracja członkowska zostaną wysłane wraz z informacją o wyniku testu. Osoby, które zdecydują się na wstąpienie do Stowarzyszenia będą proszone też o uiszczenie opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej.

Harmonogram sesji testowych

Poza sesjami testowymi istnieje możliwość przystąpienia do testu IQ w badaniach indywidualnych prowadzonych przez naszych psychologów w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi.

Więcej o badaniach indywidualnych


Informujemy, że Stowarzyszenie MENSA Polska nie prowadzi “internetowych” “testów inteligencji” ani nie autoryzuje żadnych testów oferowanych w taki sposób na różnych stronach internetowych. “Testy” oferowane w internecie nie spełniają kryteriów rzetelności i trafności – osoby chcące zbadać swoją inteligencję zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych badań testami inteligencji oferowanymi przez psychologów (lub oczywiście skorzystania z badań prowadzonych przez Stowarzyszenie MENSA Polska).