Członkostwo

Warunkiem kwalifikującym do członkostwa w Mensie jest zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję z wynikiem umieszczającym osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Testy takie organizowane są co pewien czas w większych miastach Polski.

Zobacz informacje na temat sesji testowych

Osoby, które zdadzą test zostaną zaproszone do wstąpienia do Mensy Polskiej. Zaproszenie oraz deklaracja członkowska zostaną wysłane wraz z informacją o wyniku testu. Osoby, które zdecydują się na wstąpienie do Stowarzyszenia będą proszone też o uiszczenie opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej.

Zobacz informacje na temat opłat członkowskich