SIG – Grupy Specjalnych Zainteresowań

Movie SIG skupia mensan zainteresowanych tematyką filmową.
Cele SIG-u to między innymi:

 • zaoferowanie członkom Mensy miejsca do dyskusji, wyrażania opinii i wymiany doświadczeń i informacji związanych z propagowaniem sztuki filmowej;
 • dzielenie się wiedzą o sztuce filmowej oraz popularyzacja tej wiedzy wśród innych członków Mensy;
 • udział w pokazach filmów o raz przedsięwzięciach popularyzujących sztukę filmową.

GSZ Piłka Nożna skupia mensan zainteresowanych piłką nożną, zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej.

Działalność SIG-u skupia się na:

 • wspieraniu członków w organizacji gier i zabaw towarzyskich w ramach Mensy w Internecie,
 • zapewnieniu przepływu informacji wewnątrz Mensy na temat rozgrywanych gier i sposobu dołączenia do nich,
 • opiece nad infrastrukturą i platformami, na których odbywają się gry,
 • tworzeniu przyjaznej atmosfery ułatwiającej członkom integrację w Mensie.

Sailing SIG skupia członków zainteresowanych sportami wodnymi. Na przekór nazwie, nie jest to jedynie żeglarstwo, ale również sporty
motorowodne, pływanie, windsurfung, kitesurfing, itp. W ramach SIGu wymieniamy się doświadczeniem, poszukujemy załogi i tęsknimy za tymi wszystkimi miejscami, do których jeszcze nie dopłynęliśmy.

Mensa gotuje: miejsce gdzie wymieniamy się przepisami, pomysłami i opiniami o jedzeniu i gastronomii.

SIG dla zainteresowanych tym, jak w teorii, a zwłaszcza w praktyce, osiągnąć lub utrzymać zdrowie i ogólną sprawność naszego organizmu na długie lata poprzez: zmianę sposobu odżywiania, ćwiczenia fizyczne i mentalne oraz zmianę filozofii życiowej.

SIG skupiający Mensan zainteresowanych sztuczną inteligencją, jej zastosowaniami i rozwojem.

Dla osób zainteresowanych Role Play Games

SIG dla wszystkich mensanek i mensan zainteresowanych fotografią/fotografowaniem.

Dla rozmyślających, obserwujących, czytających, piszących czy debatujących.

IT-SIG daje swoim członkom szansę na wymianę i tworzenie wiedzy oraz doświadczeń z obszaru technologii informacyjnej w sektorze: sprzętu, oprogramowania i usług, czy w dziedzinach: informatyki, telekomunikacji i ich związków z naukami społecznymi i ekonomicznymi. Uczestnicy IT-SIG mogą być zainteresowani np.: rozwojem oprogramowania, sieciami transmisji danych, bezpieczeństwem informacji, bazami danych, technologiami webowymi, interakcją człowieka z komputerem, zarządzaniem, finansami i rozwojem kariery w IT.

Dla osób odwiedzających Lwów i wspierających powstanie Mensy w Ukrainie.

SIG zrzesza członków Mensy praktykujących prawo/interesujących się prawem. Działalność SIG-u skupiać się będzie na pogłębianiu i propagowaniu wiedzy prawniczej, w tym na:

 • organizacji szkoleń i wykładów;
 • organizacji spotkań tematycznych;
 • wspieraniu Stowarzyszenia merytorycznie w zakresie prawnym;
 • sporządzaniu opinii w zakresie przewidzianym i dopuszczalnym obowiązującymi przepisami.

SIG dla osób zainteresowanych wspinaczką, zarówno na ściance jak i w skałach, dla tych, którzy już potrafią jak i dla tych, którzy dopiero chcą zacząć.

Dla zainteresowanych językiem ojczystym, językami obcymi i/lub językoznawstwem bez względu na poziom zaawansowania.

SIG poświęcony astronomii, astrofizyce, kosmologii oraz wszystkiemu, z czym są one związane.

Głównym celem jest integracja młodych duchem członków Stowarzyszenia Mensa Polska wraz z zagranicznymi odpowiednikami SIG-u. Jej realizacja opiera się na organizacji i udziale w lokalnych i międzynarodowych wyjazdach integracyjnych. SIG wspiera członków Mensy Polskiej w integracji międzynarodowej.

SIG zajmuje się organizowaniem wyjazdów wędkarskich, jak i wszelkiego rodzaju spotkań dających możliwość pochwalenia się dokonaniami na polu wędkarstwa.

Skupia osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy i umiejętności związanych z Equus caballus.

Zrzesza opiekunów i miłośników kotów domowych.

Grupa skupiająca Mensan zainteresowanych kolejarstwem i podróżami koleją. Jej celem jest wymiana informacji i doświadczeń związanych z podróżowaniem pociągami, historią kolejarstwa i ciekawostkami związanymi z tym tematem.