Mensa testuje w Lublinie!

Stowarzyszenie Mensa Polska ma przyjemność zaprosić na test inteligencji w Lublinie.

kiedy?1 czerwca 2019 r.
gdzie? Mercure Lublin, Aleje Racławickie 12, sala Lubelska

Uzyskanie w badaniach inteligencji przeprowadzanych przez Stowarzyszenie Mensa Polska wyników mieszczących się w górnych 2% populacji uprawnia do członkostwa w Stowarzyszeniu.
Proszę zapoznać się z tekstem poniżej:

Pierwsza tura rozpocznie się o godzinie 10:00, druga o 11:30. W razie dużego zainteresowania zostaną otwarte kolejne tury. Po wyczerpaniu się miejsc na daną turę, system będzie automatycznie wpisywał na turę kolejną, aż do osiągnięcia limitu. Po wyczerpaniu limitu miejsc rejestracja zostanie automatycznie zamknięta. 
Tylko elektroniczna rejestracja gwarantuje miejsce.

Przeczytaj uważnie wiadomość e-mail, którą otrzymasz po rejestracji!
Znajdziesz tam adres sesji i godzinę, na którą zapisał Cię system.

Wysokość opłaty

przedpłata przy rejestracji elektronicznej lub przelew na konto Stowarzyszenia   50 PLN

Regulamin płatności

Tylko wcześniejsze zapisanie oraz przedpłata gwarantują możliwość brania udziału w sesji testowej.

W przypadku wpłat na konto (dane rachunku na dole strony) prosimy w tytule umieścić: miejscowość sesji, datę oraz imię i nazwisko (np. Lublin 2019-06-01 Jan Kowalski) oraz zabrać ze sobą na test kopię dowodu wpłaty. Prosimy o dokonanie wpłat w ciągu 3 dni roboczych od rejestracji elektronicznej.
Potwierdzenie zaksięgowania środków nie jest wysyłane w przypadku przelewu.

Warunkiem przystąpienia do testu jest ukończenie 15. roku życia. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz długopisu. W przypadku osób poniżej 18 lat prosimy o zabranie oświadczenia rodziców bądź opiekunów o zgodzie na udział w badaniu psychologicznym (inteligencji).

Pytania? Zapraszam: iqtest@mensa.org.pl

Jarosław Lubelski

koordynator ds. sesji testowych

Konto Stowarzyszenia MENSA POLSKA:
PEKAO S.A. o/Wrocław, 89 1240 6768 1111 0000 5669 7025
Tagi: ,
Napisano w Sesje testowe

Inteligencja klejnotem mózgu

Prof. Czesław S. Nosal
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Filia we Wrocławiu

Jeśli potraktujemy inteligencję jako swoisty klejnot ukryty w ludzkim mózgu, to bez wątpienia odnosi się do niej biblijna przypowieść o talentach, którymi pewien pan obdarzył swoje sługi: „Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności”.

Po dłuższym czasie przekonał się, że dwaj pierwsi pomnożyli swoje talenty w dwójnasób, a trzeci nie… bo zakopał go w ziemi.

Podobnie jest z naszą inteligencją, jedni ją rozwijają, stawiając sobie coraz wyższe wymagania intelektualne, inni zaś marnotrawią możliwości, poprzestając na miernych celach i braku ambicji. Biblijna przypowieść kończy się wszak paradoksalnym wnioskiem: „Każdemu, kto ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma”. W odniesieniu do inteligencji paradoks ten znika, bo rozumiemy, że rozwój stymuluje rozwój następny, a stagnacja umysłowa niszczy nawet ten potencjał, który był na początku.

Inteligencja to stare pojęcie, którego znaczenie wywodzimy przecież z łacińskich źródłosłowów: intelligentia, intellegere, legere. Już w starożytności oznaczało ono zdolność rozumienia i mądrego wyboru, opartego na trafnym wnioskowaniu i ocenie sytuacji. W naszych czasach inteligencja stała się jednym z kluczowych pojęć, w miarę rozwoju teorii i badań empirycznych. Zainicjowane one zostały niegdyś przez Francisa Galtona (1883), rozwinięte później przez Charlesa Spearmana (1904), sformułowaniem teorii inteligencji ogólnej (sławnego czynnika g: ang. general factor) i skonstruowaniem testów mierzących zdolności umysłowe (Alfred Binet i Theodore Simon 1905), a następnie wprowadzeniem koncepcji ilorazu inteligencji przez badacza wywodzącego się z Wrocławia (William Stern, 1912), pioniera psychologii różnic indywidualnych.

Zunifikowanie pomiaru inteligencji w szerokim, światowym zakresie, stało się możliwe, gdy Dawid Wechsler (1939) opracował znaną i stosowaną do dzisiaj metodę – baterię testów, mierzących różne zdolności składające się na inteligencję werbalną i niewerbalną, on też prowadził pojęcie profilu inteligencji jako pełnej miary różnic w zakresie obu zbiorów zdolności.

Następny ważny przełom w rozumieniu istoty inteligencji wiązał się z wyodrębnieniem przez Raymonda Cattella i Earla Hunta (1963) dwóch czynników odpowiadających inteligencji płynnej i skrystalizowanej. Pierwsze z nich obejmuje mechanizmy neuronalne mózgu, drugie wiedzę i strategie poznawcze nabywane poprzez edukację i szerszą stymulację środowiskową. Zwięźle biorąc, odpowiadają one zdolności rozumienia sytuacji i wnioskowania o tkwiących w niej możliwościach. Cattell zwrócił też uwagę, w nawiązaniu do prawidłowości wcześniej wykrytych przez Wechslera, że poziom inteligencji płynnej, determinowanej przez mechanizmy neuronalne mózgu, spada od 21 roku życia wskutek starzenia się mózgu: „Trzeba biec bardzo szybko, aby stać w miejscu” (Lewis Caroll: „Alicja w krainie czarów”). Spadek inteligencji płynnej jest, m. in., istotnie warunkowany przez niekorzystne zmiany zachodzące w układzie krwionośnym. Mózg jest bowiem wielkim energożercą, a nie ma innej drogi otrzymywania energii niż poprzez układ krwionośny.

W długiej historii badania inteligencji dostrzec można trzy główne problemy. Pierwszy dotyczy istoty neuronalnych mechanizmów inteligencji jako ogólnej zdolności mózgu, ułatwiającej adaptację do zmiennego i złożonego otoczenia. Wiele badań świadczy o tym, że w obrębie tych mechanizmów kluczowa jest rola pamięci roboczej, sprawność jej związków z uwagą i siecią pamięci trwałej zawierającej wiedzę i doświadczenie strategiczne.

Drugi problem odnosi się do relacji inteligencji ogólnej do zdolności specjalnych. Niekiedy kwestionuje się (bezzasadnie) istnienie inteligencji ogólnej, lecz dane empiryczne nie potwierdzają tego poglądu. Trafna jest, solidnie ugruntowana empirycznie, koncepcja hierarchii zdolności umysłowych człowieka z czynnikiem g na jej szczycie.

Trzeci problem wiąże się z rozwojem inteligencji, zakresem jej genetycznej i środowiskowej (kulturowej) determinacji oraz znaczeniem pomiarów inteligencji w przewidywaniu różnych aspektów zachowania, np. sprawności działania, tempa karier zawodowych, stylu życia, twórczości. Rezultaty badań empirycznych w każdym z tych zakresów to już dzisiaj spore biblioteki. Jedno jest pewne po ponad 112 latach badań – pomiary inteligencji mają istotną wartość w prognozowaniu różnych aspektów skuteczności zachowania. Problem wszak tkwi w tym, w jakim stopniu inteligencja jest wykorzystywana w różnych środowiskach i kulturach. Erazm z Rotterdamu w „Pochwale głupoty” już dawno zauważył, że dość często głupota przeważa nad mądrością i inteligencją.

Z problemem relacji geny-środowisko wiąże się efekt wykryty stosunkowo niedawno przez Jamesa Flynna (1984): średnio biorąc iloraz inteligencji wzrasta o trzy punkty na skali IQ w okresie 10 lat. Niedawno Flynn stwierdził jednak, że efekt ten nie zachodzi w krajach dbających o korzystną stymulację rozwoju poznawczego w toku edukacji. Innymi słowy w krajach tych szybciej osiąga się pułap możliwości rozwoju umysłowego.

Bez wątpienia możemy rozwijać swoją inteligencję, a więc dbać o nią jak o biblijny klejnot ukryty w mózgu i nieustannie go szlifować. Od czasu do czasu warto więc przypominać sobie biblijną przypowieść o talentach i pytać, czy pomnażamy je, czy też zakopaliśmy w ziemi?

Trzeba też mieć na uwadze, że zakres determinacji genetycznej dla inteligencji ogólnej, dotyczący inteligencji płynnej, oscyluje wokół wartości 50%. Biblijna przypowieść o talentach ma więc głęboki sens. We wczesnych okresach rozwoju poznawczego należy dbać o rozwój swojej inteligencji, aby później było z czego… spadać. Nie wiemy dokładnie, czym Stwórca obdarzył nasze mózgi, ale przez nieustanny rozwój i poszukiwania poznawcze możemy stymulować nasze zdolności.

Napisano w Artykuły

SPRAWDŹ SIĘ – 30 wejściówek na 30-lecie Mensy

Niemal 30 lat temu, na początku czerwca 1989 r., odbyła się pierwsza sesja testowa do powstającego właśnie Stowarzyszenia Mensa Polska. Zorganizował ją ówczesny dyrektor administracyjny Mensa International – Ed Vincent. Warunkiem otrzymania zaproszenia na organizowany wówczas test było przesłanie prawidłowego rozwiązania zadania umieszczonego w jednym z popularnych czasopism. Zainteresowanie tamtym wydarzeniem było tak duże, że konieczne było rozłożenie go na dwa dni.

Z tej okazji, w 30-tą rocznicę pierwszej sesji testowej, 2 czerwca 2019 w Warszawie odbędzie się jubileuszowa sesja testowa. Podobnie jak przed laty, aby otrzymać na nią zaproszenie, należy rozwiązać zagadkę. Tym razem została ona przygotowana przez jednego z polskich mensan.

Pierwsze 30 osób, które prześle prawidłowe rozwiązanie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres 30lat@mensa.org.pl otrzyma imienne wejściówki uprawniające do bezpłatnego udziału w naszej jubileuszowej sesji testowej. Czekamy na Ciebie!

Rozwiąż obrazek logiczny, pod którym kryje się kod QR i dowiedz się, jakie jest rozwiązanie zagadki.

Możesz również pobrać zagadkę w pliku XLSX (do rozwiązywania na komputerze).

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Mensa Polska z siedzibą w Krakowie (31-511), ul. Rakowicka 10B/4.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania zaproszenia na jubileuszową sesję testową Stowarzyszenia Mensa Polska na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Po etapie rejestracji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 2 czerwca 2019 r., czyli do ostatniego dnia ważności przekazywanego zaproszenia na jubileuszową sesję testową Stowarzyszenia Mensa Polska, a po tym okresie zostaną usunięte z naszych baz danych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i zmiany.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia rejestracji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości otrzymania zaproszenia na jubileuszową sesję testową Stowarzyszenia Mensa Polska.
  • W razie pytań związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem rodo@mensa.org.pl
Tagi:
Napisano w Sesje testowe, Wydarzenia, Z życia Mensy

Mensa na 23. Pikniku Naukowym


Stowarzyszenie Mensa Polska ma po raz kolejny przyjemność wziąć udział w Pikniku Naukowym. Ta największa w Europie impreza plenerowa o tematyce naukowej w tym roku odbywa się pod hasłem “My i Maszyny”. W sobotę, 11 maja 2019, w godz. 11:00 – 20:00 będzie można spotkać się z nami w Strefie Kultowych Eksperymentów, w namiocie F12.

W tym roku na naszym stoisku zmierzycie się z zagadkami logicznymi przygotowanymi specjalnie na Piknik, sprawdzicie działanie maszyn prostych, a także zobaczycie w akcji maszynę Rube Goldberga. Dzięki współpracy z Politechniką Białostocką, organizatorem konkursu “Niesamowita Maszyna” pokażemy Wam niektóre ze zwycięskich projektów. O swoich pracach opowiedzą Wam ich autorzy.

Od rana do wieczora nasi wolontariusze będą wspólnie z Wami dobrze się bawić rozwiązując zagadki i kreatywnie sprawdzając działanie maszyn prostych. Będzie można również dowiedzieć się czym jest Mensa, która w tym roku obchodzi swoje 30-lecie istnienia w Polsce. Przyjdźcie, będzie fajnie!

Tagi:
Napisano w Wydarzenia

Mensa Polska zaprasza na test inteligencji w Warszawie

Stowarzyszenie Mensa Polska ma przyjemność zaprosić na test inteligencji w Warszawie.

kiedy?27 kwietnia 2019 r.
gdzie? Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, sala Promenada

Uzyskanie w badaniach inteligencji przeprowadzanych przez Stowarzyszenie Mensa Polska wyników mieszczących się w górnych 2% populacji uprawnia do członkostwa w Stowarzyszeniu.
Proszę zapoznać się z tekstem poniżej:

Pierwsza tura rozpocznie się o godzinie 10:00, druga o 11:30. W razie dużego zainteresowania zostaną otwarte kolejne tury. Po wyczerpaniu się miejsc na daną turę, system będzie automatycznie wpisywał na turę kolejną, aż do osiągnięcia limitu. Po wyczerpaniu limitu miejsc rejestracja zostanie automatycznie zamknięta. 
Tylko elektroniczna rejestracja gwarantuje miejsce.

Przeczytaj uważnie wiadomość e-mail, którą otrzymasz po rejestracji!
Znajdziesz tam adres sesji i godzinę, na którą zapisał Cię system.

Wysokość opłaty

przedpłata przy rejestracji elektronicznej lub przelew na konto Stowarzyszenia   50 PLN

Regulamin płatności

Tylko wcześniejsze zapisanie oraz przedpłata gwarantują możliwość brania udziału w sesji testowej.

W przypadku wpłat na konto (dane rachunku na dole strony) prosimy w tytule umieścić: miejscowość sesji, datę oraz imię i nazwisko (np. Warszawa 2019-04-27 Jan Kowalski) oraz zabrać ze sobą na test kopię dowodu wpłaty. Prosimy o dokonanie wpłat w ciągu 3 dni roboczych od rejestracji elektronicznej.
Potwierdzenie zaksięgowania środków nie jest wysyłane w przypadku przelewu.

Warunkiem przystąpienia do testu jest ukończenie 15. roku życia. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz długopisu. W przypadku osób poniżej 18 lat prosimy o zabranie oświadczenia rodziców bądź opiekunów o zgodzie na udział w badaniu psychologicznym (inteligencji).

Pytania? Zapraszam: iqtest@mensa.org.pl

Jarosław Lubelski

koordynator ds. sesji testowych

Konto Stowarzyszenia MENSA POLSKA:
PEKAO S.A. o/Wrocław, 89 1240 6768 1111 0000 5669 7025
Tagi: ,
Napisano w Sesje testowe