Materiały do pobrania

Fotolia_60402454_XXLW polskim systemie edukacji obserwuje się wyraźny niedobór opieki nad zdolnymi dziećmi. Nacisk kładziony jest na wspieranie uczniów słabszych, natomiast uczniom zdolnym proponuje się jedynie olimpiady i kółka zainteresowań. To stanowczo zbyt skąpa oferta, która nie wyczerpuje bogactwa możliwości, jakie niesie ze sobą ludzki intelekt. Dobór odpowiednich metod pedagogicznych może zaowocować wspaniałym rozwojem potencjału dzieci, które dopiero odkrywają, czym są ich zdolności i jak mogą je wykorzystać. Doświadczenia szkolne członków Stowarzyszenia Mensa Polska potwierdzają, że standardowe techniki pedagogiczne oraz oferta edukacyjna są niewystarczające zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstała niniejsza broszura, która ma na celu przedstawienie w przystępnej formie, czym jest tak naprawdę inteligencja i jak można pracować ze zdolnym uczniem w szkole. Zachęcamy do pobrania!

Zdolne dziecko w szkole – PDF

Zdolne dziecko w szkole – EPUB

Zdolne dziecko w szkole – MOBI (dla czytników Kindle)