Literatura

Bates J., Munday S., Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, LIBER, Warszawa 2005.

Braun M., Mach M., Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Czaja-Chudyba I., Jak rozwijać zdolności dziecka?, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009.

Landau E., Twoje dziecko jest zdolne, PAX , Warszawa 2003.

Mönks F.J., Jak rozpoznać uzdolnione dziecko. Poradnik dla rodziców, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Partyka M., Zdolni, utalentowani, twórczy: poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców, CM PPP, Warszawa 1999.

Rimm S., Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole, Moderski i S-ka, 2000.

Stańczak I., Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej: teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2008.

Lewis G., Jak wychować utalentowane dziecko, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1998.

Czelakowska D., Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji: rozpoznawanie i kształcenie, Impuls, Kraków 2007.

Borowska A., Czy moje dziecko jest zdolne?, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2009.