Instytucje pomocnicze

Inicjatywy, w których udzielali lub udzielają się członkowie Stowarzyszenia Mensa Polska:

 1. Uniwersytet Dzieci
 2. Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne
 3. Odyseja Umysłu
 4. Krajowy Fundusz Na Rzecz Dzieci

Instytucje o zasięgu ogólnopolskim, wspierające dzieci zdolne:

 1. Centrum Edukacji Artystycznej
 2. Centrum Edukacji Obywatelskiej
 3. Klub Młodego Odkrywcy
 4. Projekt „Matematyka bez granic”
 5. Stowarzyszenie Talent

Instytucje regionalne, oferujące pomoc zdolnym dzieciom:

 1. Uniwersytet Uczniowski w Poznaniu
 2. WARS i SAWA – Warszawski System Wspierania Uzdolnionych
 3. Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu – pionierski projekt stypendialny „ZDOLNI NA START
 4. Centrum Dzieci Zdolnych – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie

Jeśli znają Państwo inne, ciekawe inicjatywy dla zdolnych dzieci, prosimy o kontakt mailowy: zdolnedzieci@mensa.org.pl.