Fitness SIG 25+

SIG dla zainteresowanych tym, jak w teorii, a zwłaszcza w praktyce, osiągnąć lub utrzymać zdrowie i ogólną sprawność naszego organizmu na długie lata poprzez: zmianę sposobu odżywiania, ćwiczenia fizyczne i mentalne oraz zmianę filozofii życiowej.

Napisano w

SIG Pisarski

SIG Pisarski zrzesza twórczych literacko członków Mensy. W ramach grupy prowadzone są różnorakie dyskusje i inicjatywny m.in. Liga Pisarska.

Napisano w

Sailing SIG

Sailing SIG skupia członków zainteresowanych sportami wodnymi. Na przekór nazwie, nie jest to jedynie żeglarstwo, ale również sporty motorowodne, pływanie, windsurfung, kitesurfing, itp. W ramach SIGu wymieniamy się doświadczeniem, poszukujemy załogi i tęsknimy za tymi wszystkimi miejscami, do których jeszcze

Napisano w

SIG Grajdołek

Działalność SIG-u skupia się na: wspieraniu członków w organizacji gier i zabaw towarzyskich w ramach Mensy w Internecie, zapewnieniu przepływu informacji wewnątrz Mensy na temat rozgrywanych gier i sposobu dołączenia do nich, opiece nad infrastrukturą i platformami, na których odbywają

Napisano w

GSZ Piłka Nożna

GSZ Piłka Nożna skupia mensan zainteresowanych piłką nożną, zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej.

Napisano w