4. Czy Mensa to coś dla mnie? Czy wszyscy Mensanie są intelektualistami?

Każdy sam musi odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli lubisz inteligentne konwersacje, interesujące i niecodzienne zajęcia, ludzi mobilizujących do działania oraz okazje do poszerzenia swoich horyzontów, odpowiedź brzmi tak. Trzeba pamiętać, że statystycznie na pięćdziesięciu ludzi jeden może być członkiem Mensy

Napisano w

3. Co to jest iloraz inteligencji (IQ)?

(…)Iloraz inteligencji (IQ – Inteligence Quotient) jest pojęciem wprowadzonym przez W.Sterna w roku 1912. Wyraża on pomnożony przez 100 iloraz wieku umysłowego do wieku życia. (…)Ze względu na trudności w interpretacji terminu „wiek umysłowy” wprowadzono nową koncepcję ilorazu inteligencji. Wykazano,

Napisano w

2. Co znaczy Mensa?

Po łacinie to słowo znaczy „stół”. Dla naszego Stowarzyszenia oznacza to, że rasa, kolor skóry, płeć, wyznanie, pochodzenie, wiek, przekonania polityczne i wykształcenie są nieistotne. Mensa jako organizacja nie wyraża opinii, nie podejmuje akcji politycznych. Nie jest związana z żadną

Napisano w

1. Co to jest Mensa?

Mensa jest stowarzyszeniem, które powstało w Anglii w 1946 roku. Została stworzona przez dwóch ludzi: Rolanda Berrila, adwokata, i dra Lance Ware`a, naukowca i prawnika. Ich oryginalną ideą było powołanie do życia stowarzyszenia ludzi inteligentnych, legitymujących się wysokim ilorazem inteligencji

Napisano w