9. Jaka jest dolna granica IQ dla przystąpienia do Mensy Polska?

Wyniki kandydatów do Mensy podaje się zazwyczaj w jednej z trzech skal o odchyleniach standardowych równych 15 (skala Wechslera), 16 (skala Stanford-Bineta) lub 24 (skala Cattella), w których do górnych 2% populacji kwalifikują się osoby o IQ równym lub wyższym

Napisano w

8. Czy moje członkostwo w Mensie Polskiej daje mi jakieś możliwości za granicą?

Wszyscy członkowie mogą uczestniczyć we wszelkich imprezach mensańskich wszędzie na świecie. Każdy Mensanin jest witany z otwartymi ramionami na ogólnokrajowych i regionalnych spotkaniach każdej Mensy krajowej. Można również korzystać z usług tzw. SIGHT (Service for Information, Guidance and Hospitality to

Napisano w

7. Kiedy już będę Mensaninem, jak mogę odnaleźć ludzi podzielających moje zainteresowania?

W Mensie istnieją tzw. SIG-i (Special Interest Groups), czyli „kółka zainteresowań”, grupujące ludzi, których łączą prywatne lub zawodowe zainteresowania, tak różne jak np. astronomia, szachy, komputery, prawo, filozofia, fotografia, wymiana pocztówek i Sherlock Holmes. Wiele SIG-ów jest międzynarodowych, co daje

Napisano w

6. Jak zostać członkiem Mensy?

Jedynym warunkiem kwalifikującym do członkostwa w Mensie jest zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję, z wynikiem umieszczającym osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Testy takie organizowane są co pewien czas w większych miastach Polski.

Napisano w

5. Jacy ludzie są członkami Mensy?

Obecnie do Mensy należy ponad 100 tysięcy ludzi w 100 krajach. Aktywne Mensy krajowe znajdują się w 38 krajach świata. Nie ma żadnej innej wspólnej dla członków Mensy charakterystyki poza wysokim IQ. Są Mensanie, dla których Mensa jest czymś w

Napisano w