Badania indywidualne

Badania indywidualne uprawniające do członkostwa w Stowarzyszeniu Mensa Polska  prowadzi w Łodzi pani Agnieszka Lukas.

Kontakt pod numerem telefonu 695508857

Badania odbywają się w Centrum Medycznym Psyche przy ul. Żeromskiego 51.

Koszt badania – 200 zł (płatność w  Centrum Medycznym, NIE na rachunek Stowarzyszenia)

 

 


Przy udziale w badaniach indywidualnych obowiązuje okres rocznej karencji w przypadku wcześniejszego uczestnictwa w sesjach grupowych!