Sesje tylko dla zaszczepionych – dlaczego?

Z uwagi na pojawiające się komentarze oskarżające Stowarzyszenie Mensa Polska o dyskryminację, która rzekomo wynika z obowiązku dobrowolnego okazania zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 przed przystąpieniem do grupowej sesji testowej, pragniemy przedstawić nasze stanowisko.


Stowarzyszenie Mensa Polska jest organizacją pozarządowa, a także zgodnie z naszym statutem, nie angażuje się w działania polityczne. Nie ocenia również prawa krajowego, w tym przepisów wykonawczych. Niemniej jednak tak jak każda organizacja, czy też osoba fizyczna, nie jest wyłączona z przepisów prawnych, obowiązujących w naszym kraju. W chwili obecnej obostrzenia, wprowadzone rozporządzeniem Rządu RP, dotyczące limitów powierzchniowych w zakresie organizowanych wydarzeń, nie pozwalają nam na zorganizowanie grupowych sesji testowych dla ogółu osób chętnych. Według obowiązujących obostrzeń z limitów wyłączone są jedynie osoby posiadające pełne szczepienie.


Wolontariusze Mensy poświęcają prywatny czas na organizację sesji. Nie możemy wymagać od nich, aby podejmowali się ryzyka wszczęcia przeciwko nim postępowań karnych i administracyjnych za naruszenie obowiązujących restrykcji.


Stowarzyszenie Mensa Polska nie zarabia na przeprowadzanych sesjach grupowych – koszty i zyski z przeprowadzanych sesji bilansują się. Tak więc, aby zachować możliwość przyjęcia maksymalnie dużej grupy osób, jednocześnie przy optymalnym zaangażowaniu wolontariuszy i niskiej cenie za badanie, musimy stosować się do zaleceń obiektów udostępniających nam sale do testów, jak i obowiązujących przepisów. Powyższe warunkuje naszą decyzję o możliwości przystąpienia do sesji osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19. Alternatywą było całkowite zrezygnowanie z testów kwalifikujących do Mensy. Grupowych sesji testowych nie organizowaliśmy od samego początku pandemii. Chcemy jednak, aby nowe osoby miały możliwość przystąpienia do naszego Stowarzyszenia. Mamy jednocześnie nadzieję na poprawę sytuacji epidemiologicznej, a w związku z tym zdjęcie obostrzeń, co pozwoliłoby na powrót do organizowania grupowych sesji testowych dla wszystkich chętnych.

Osoby niezaszczepione również mają możliwość przetestowania się, choć z uwagi na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia jest to nieco utrudnione – zapraszamy te osoby na badania indywidualne przeprowadzane w Krakowie i Łodzi.

Napisano w Sesje testowe