GSZ Wspinaczka

SIG dla osób zainteresowanych wspinaczką, zarówno na ściance jak i w skałach, dla tych, którzy już potrafią jak i dla tych, którzy dopiero chcą zacząć.

Napisano w

Legal SIG

SIG zrzesza członków Mensy praktykujących prawo/interesujących się prawem. Działalność SIG-u skupiać się będzie na pogłębianiu i propagowaniu wiedzy prawniczej, w tym na: organizacji szkoleń i wykładów; organizacji spotkań tematycznych; wspieraniu Stowarzyszenia merytorycznie w zakresie prawnym; sporządzaniu opinii w zakresie przewidzianym

Napisano w

SIG Lwów

Dla osób odwiedzających Lwów i wspierających powstanie Mensy w Ukrainie

Napisano w

IT-SIG

IT-SIG daje swoim członkom szansę na wymianę i tworzenie wiedzy oraz doświadczeń z obszaru technologii informacyjnej w sektorze: sprzętu, oprogramowania i usług, czy w dziedzinach: informatyki, telekomunikacji i ich związków z naukami społecznymi i ekonomicznymi. Uczestnicy IT-SIG mogą być zainteresowani

Napisano w

Filozofia SIG

Dla rozmyślających, obserwujących, czytających, piszących czy debatujących.

Napisano w