Sailing SIG

Sailing SIG skupia członków zainteresowanych sportami wodnymi. Na przekór nazwie, nie jest to jedynie żeglarstwo, ale również sporty motorowodne, pływanie, windsurfung, kitesurfing, itp. W ramach SIGu wymieniamy się doświadczeniem, poszukujemy załogi i tęsknimy za tymi wszystkimi miejscami, do których jeszcze

Napisano w

SIG Grajdołek

Działalność SIG-u skupia się na: wspieraniu członków w organizacji gier i zabaw towarzyskich w ramach Mensy w Internecie, zapewnieniu przepływu informacji wewnątrz Mensy na temat rozgrywanych gier i sposobu dołączenia do nich, opiece nad infrastrukturą i platformami, na których odbywają

Napisano w

GSZ Piłka Nożna

GSZ Piłka Nożna skupia mensan zainteresowanych piłką nożną, zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej.

Napisano w

Lingua SIG

Dla zainteresowanych językiem ojczystym, językami obcymi i/lub językoznawstwem bez względu na poziom zaawansowania.

Napisano w

GSZ Wspinaczka

SIG dla osób zainteresowanych wspinaczką, zarówno na ściance jak i w skałach, dla tych, którzy już potrafią jak i dla tych, którzy dopiero chcą zacząć.

Napisano w