SIG Grajdołek

Działalność SIG-u skupia się na:

  • wspieraniu członków w organizacji gier i zabaw towarzyskich w ramach Mensy w Internecie,
  • zapewnieniu przepływu informacji wewnątrz Mensy na temat rozgrywanych gier i sposobu dołączenia do nich,
  • opiece nad infrastrukturą i platformami, na których odbywają się gry,
  • tworzeniu przyjaznej atmosfery ułatwiającej członkom integrację w Mensie.
Napisano w