Sailing SIG

Sailing SIG skupia członków zainteresowanych sportami wodnymi. Na przekór nazwie, nie jest to jedynie żeglarstwo, ale również sporty
motorowodne, pływanie, windsurfung, kitesurfing, itp. W ramach SIGu wymieniamy się doświadczeniem, poszukujemy załogi i tęsknimy za tymi wszystkimi miejscami, do których jeszcze nie dopłynęliśmy.

Napisano w