Sailing SIG

Sailing SIG skupia członków zainteresowanych sportami wodnymi. Na
przekór nazwie, nie jest to jedynie żeglarstwo, ale również sporty
motorowodne, pływanie, windsurfung, kitesurfing, itp. W ramach SIGu
wymieniamy się doświadczeniem, poszukujemy załogi i tęsknimy za tymi
wszystkimi miejscami, do których jeszcze nie dopłynęliśmy.

Napisano w