MY-SIG PL

Głównym celem jest integracja młodych duchem członków Stowarzyszenia Mensa Polska wraz z zagranicznymi odpowiednikami SIG-u. Jej realizacja opiera się na organizacji i udziale w lokalnych i międzynarodowych wyjazdach integracyjnych. SIG wspiera członków Mensy Polskiej w integracji międzynarodowej.

Napisano w