Movie SIG

Movie SIG skupia mensan zainteresowanych tematyką filmową.
Cele SIG-u to między innymi:

  • zaoferowanie członkom Mensy miejsca do dyskusji, wyrażania opinii i wymiany doświadczeń i informacji związanych z propagowaniem sztuki filmowej;
  • dzielenie się wiedzą o sztuce filmowej oraz popularyzacja tej wiedzy wśród innych członków Mensy;
  • udział w pokazach filmów o raz przedsięwzięciach popularyzujących sztukę filmową.
Napisano w