Legal SIG

SIG zrzesza członków Mensy praktykujących prawo/interesujących się prawem. Działalność SIG-u skupiać się będzie na pogłębianiu i propagowaniu wiedzy prawniczej, w tym na:

  • organizacji szkoleń i wykładów;
  • organizacji spotkań tematycznych;
  • wspieraniu Stowarzyszenia merytorycznie w zakresie prawnym;
  • sporządzaniu opinii w zakresie przewidzianym i dopuszczalnym obowiązującymi przepisami.
Napisano w