IT-SIG

IT-SIG daje swoim członkom szansę na wymianę i tworzenie wiedzy oraz doświadczeń z obszaru technologii informacyjnej w sektorze: sprzętu, oprogramowania i usług, czy w dziedzinach: informatyki, telekomunikacji i ich związków z naukami społecznymi i ekonomicznymi. Uczestnicy IT-SIG mogą być zainteresowani np.: rozwojem oprogramowania, sieciami transmisji danych, bezpieczeństwem informacji, bazami danych, technologiami webowymi, interakcją człowieka z komputerem, zarządzaniem, finansami i rozwojem kariery w IT.

Napisano w