GSZ Piłka Nożna

GSZ Piłka Nożna skupia mensan zainteresowanych piłką nożną, zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej.

Napisano w