Czy to jest bezpieczne?

Jak najbardziej. Sprzęt jest oczywiście jednorazowego użytku, a personel medyczny czuwa nad Tobą przez cały czas i przerwie oddawanie, gdybyś poczuł/poczuła się gorzej. Oprócz momentu wkłucia – cały proces jest też bezbolesny. Nie ma też możliwości zarażenia się żadną chorobą. Po wszystkim poleżysz sobie jeszcze kilka minut a potem już tylko posiłek regeneracyjny i gotowe!

Napisano w