Co mogę oddać dokładnie?

W zależności od urządzeń dostępnych w Twoim centrum możesz oddać zarówno krew pełną lub jej składniki.

Napisano w