9. Jaka jest dolna granica IQ dla przystąpienia do Mensy Polska?

Wyniki kandydatów do Mensy podaje się zazwyczaj w jednej z trzech skal o odchyleniach standardowych równych 15 (skala Wechslera), 16 (skala Stanford-Bineta) lub 24 (skala Cattella), w których do górnych 2% populacji kwalifikują się osoby o IQ równym lub wyższym odpowiednio 130, 132 lub 148. Mensa Polska do 2015 roku używała skali Cattella o odchyleniu standardowym równym 24, dla której granica wynosi 148. Od 2016 Mensa Polska stosuje powszechnie używaną przez polskich psychologów oraz inne Mensy krajowe skalę Wechslera o odchyleniu standardowym równym 15, dla której granica wynosi 130. Wyniki są równoważne (podobnie jak 100 cali to 254 centymetry, mimo że 100<254) i wymogiem kwalifikującym jest wynik w górnych 2% populacji.

centyl   SD= 15 SD=24
50 IQ= 100 IQ= 100
75 IQ= 110 IQ= 116
84 IQ= 115 IQ= 124
98 IQ=130 IQ=148

Centyl : punkt na skali pomiarowej, poniżej którego mieści się określony procent zaobserwowanych wartości zmiennej. Na przykład centyl 25 oznacza wynik wyższy od wyników testowania 25 procent badanych.

SD=15 : skala z odchyleniem standardowym równym 15 (tu: skala Wechslera)

SD=24 : skala z odchyleniem standardowym równym 24 (tu: skala Cattella)

Napisano w