6. Jak zostać członkiem Mensy?

Jedynym warunkiem kwalifikującym do członkostwa w Mensie jest zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję, z wynikiem umieszczającym osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Testy takie organizowane są co pewien czas w większych miastach Polski.

Napisano w