5. Jacy ludzie są członkami Mensy?

Obecnie do Mensy należy ponad 100 tysięcy ludzi w 100 krajach. Aktywne Mensy krajowe znajdują się w 38 krajach świata. Nie ma żadnej innej wspólnej dla członków Mensy charakterystyki poza wysokim IQ. Są Mensanie, dla których Mensa jest czymś w rodzaju rodziny i inni, którym jest ona obojętna. Pomiędzy Mensanami było zawartych wiele małżeństw, ale dla wielu ludzi daje ona tylko okazję do mobilizacji umysłu. Prawie całkiem pewne jest, że Mensanie mają poczucie humoru i lubią rozmawiać… a zwykle mają wiele do powiedzenia. Można spotkać Mensan w każdym wieku (dolną granicą wieku w Mensie Polskiej jest jednak 15 lat ze względu na rodzaje stosowanych testów oraz formy działalności), chociaż większość z nich ma od 20 do 49 lat. Różnią się bardzo również pod względem wykształcenia: od licealistów przez studentów aż po profesorów z licznymi doktoratami. Są Mensanie na zasiłku i milionerzy. Są reprezentanci wszelkich zawodów, od kierowców i robotników, przez lekarzy, informatyków, prawników, rolników, muzyków aż po naukowców i poetów.

Napisano w