3. Co to jest iloraz inteligencji (IQ)?

(…)Iloraz inteligencji (IQ – Inteligence Quotient) jest pojęciem wprowadzonym przez W.Sterna w roku 1912. Wyraża on pomnożony przez 100 iloraz wieku umysłowego do wieku życia.
(…)Ze względu na trudności w interpretacji terminu „wiek umysłowy” wprowadzono nową koncepcję ilorazu inteligencji. Wykazano, że statystyczny rozkład IQ jest w danej grupie wieku rozkładem normalnym, z wartością 100 i odchyleniem standardowym równym 15. Według tej nowej koncepcji IQ wyraża pozycję zajmowaną przez wynik danej osoby w statystycznym rozkładzie wyników.
„Co to jest inteligencja i jak ją mierzymy?”, prof. Czesław Nosal

Napisano w