1. Co to jest Mensa?

Mensa jest stowarzyszeniem, które powstało w Anglii w 1946 roku. Została stworzona przez dwóch ludzi: Rolanda Berrila, adwokata, i dra Lance Ware`a, naukowca i prawnika. Ich oryginalną ideą było powołanie do życia stowarzyszenia ludzi inteligentnych, legitymujących się wysokim ilorazem inteligencji (IQ). Ówczesne – nadal aktualne – założenia mówiły, że stowarzyszenie ma być apolityczne i wolne od wszelkich rasowych i religijnych dyskryminacji. Jedynym kryterium przynależności do niego jest IQ zawierające się w górnych 2% populacji. Przyda się także chęć poznawania innych ludzi i uczestniczenia w bardzo szerokim spektrum imprez towarzyskich i kulturalnych. Statut Mensy definiuje trzy cele: odkrywanie i pielęgnowanie inteligencji człowieka dla dobra ludzkości, popieranie badań naukowych określających charakter, rodzaj oraz zastosowanie ludzkiej inteligencji, a także stwarzanie dla swoich członków korzystnego środowiska intelektualnego.

Napisano w