Władze Stowarzyszenia

Prezes Eliza Ropka prezes@mensa.org.pl
Skarbnik Grzegorz Sowa skarbnik@mensa.org.pl
Sekretarz Artur Ingier sekretarz@mensa.org.pl
Koordynator ds. członkostwa Daniel Kłobuszewski czlonkostwo@mensa.org.pl
Koordynator ds. rozwoju Piotr Strzyżewski rozwoj@mensa.org.pl
p.o. Koordynatora ds. GC i SIGHT Artur Ingier sight@mensa.org.pl
Koordynator ds. sesji testowych Grzegorz Marek iqtest@mensa.org.pl
Koordynator ds. IT Andrzej Korcala webmaster@mensa.org.pl

 

Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.