Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński

Członkowie Zarządu:

Prezes Eliza Ropka prezes@mensa.org.pl
Skarbnik Mariusz Baszenko skarbnik@mensa.org.pl
Sekretarz Artur Ingier sekretarz@mensa.org.pl
Koordynator ds. członkostwa Daniel Kłobuszewski czlonkostwo@mensa.org.pl
Koordynator ds. rozwoju Piotr Strzyżewski rozwoj@mensa.org.pl
Koordynator ds. GC i SIGHT Maryla Rafałko sight@mensa.org.pl
Koordynator ds. sesji testowych Grzegorz Marek iqtest@mensa.org.pl
Koordynator ds. IT Andrzej Korcala webmaster@mensa.org.pl