Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego www.mensa.org.pl (www.mensa.pl) są zastrzeżone na rzecz stowarzyszenia MENSA Polska. Żaden z elementów serwisu, jak również zawarte w serwisie treści nie mogą być rozpowszechniane bez pisemnej zgody właściciela serwisu. Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania stron serwisu lub ich fragmentów wyłącznie na potrzeby własne.

MENSA Polska na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie MENSA Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z korzystaniem z serwisu oraz informacji w nim zawartych ponosi użytkownik. MENSA Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód będących następstwem korzystania z serwisu www.mensa.org.pl (www.mensa.pl)

Prawa do logotypów i nazw firm trzecich zamieszczonych na stronach WWW są wyłączną własnością tych firm, a zostały zamieszczone tylko w celach informacyjnych.