Sesje testowe

Jedynym warunkiem kwalifikującym do członkostwa w Mensie jest zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję z wynikiem umieszczającym osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Testy takie organizowane są co pewien czas w większych miastach Polski.

Sprawdź dostępne sesje!

(na mapie są TYLKO sesje z trwającymi zapisami – jeśli jeszcze nie ma jakiejś sesji na mapie, oznacza to, że zapisy będą włączone wkrótce – nie później niż 10 dni przed terminem danej sesji)

Harmonogram sesji testowych

(zaplanowane sesje, na które zapisy jeszcze nie ruszyły)

Sesje testowe organizowane są według wcześniej ustalonego harmonogramu w okresie od września do grudnia i od stycznia do czerwca. Terminy sesji mogą ulec niewielkim zmianom.

Sesje są płatne. Wysokość opłaty zależy od sposobu płatności: 50 złotych w przypadku płatności elektronicznych lub wpłaty przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia lub 100 złotych w przypadku płatności gotówką bezpośrednio przed testem. Opłaty nie podlegają zwrotowi- obowiązuje regulamin płatności. Wpłacając na konto proszę w tytule umieścić: miejscowość sesji, datę oraz imię i nazwisko (np. WARSZAWA 2011-03-13 Jan Kowalski).

Warunkiem przystąpienia do testu jest udokumentowany wiek powyżej 15 lat. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób poniżej 18 roku życia prosimy o pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna.

Stowarzyszenie MENSA POLSKA w uzasadnionych przypadkach organizuje także indywidualne sesje testowe.

Wynik testu jest objęty tajemnicą – nie jest nigdzie publikowany.

Wszelkie pytania odnośnie sesji testowych prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres iqtest@mensa.org.pl

Konto Mensy Polskiej: PEKAO S.A. o/Wrocław, 89 1240 6768 1111 0000 5669 7025

Informujemy że Stowarzyszenie MENSA Polska nie prowadzi “internetowych” “testów inteligencji”, oraz nie autoryzuje żadnych testów oferowanych w taki sposób przez różne strony internetowe. “Testy” oferowane w internecie nie spełniają kryteriów rzetelności i trafności – osoby chcące zbadać swoją inteligencję zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych badań testami inteligencji oferowanymi przez psychologów (lub oczywiście skorzystania z badań przeprowadzanych przez Stowarzyszenie MENSA Polska).