Opłaty członkowskie

Składka za 2020 r. 150 zł / 100 zł* / 30 zł**
Duplikat legitymacji (wydawanie duplikatów zostało tymczasowo wstrzymane)

*) Składka opłacona do 31 grudnia 2019 r. przez aktualnych członków podlega redukcji do 100 zł.
**) Składka reaktywacyjna w wysokości 30 zł została wprowadzona z okazji 30. rocznicy założenia Stowarzyszenia i przysługuje tym byłym członkom, których ostatnia ważna składka obejmowała najpóźniej rok 2017. Można ją wpłacać do 31 grudnia 2019 r.

Składka za następny rok może być wpłacana dopiero od 1 października roku bieżącego. Nie są również honorowane składki wpłacane z góry za kilka lat. Wszystkie przedterminowe wpłaty będą zwracane po indywidualnym wyjaśnieniu.

Małoletni członkowie Mensy Polskiej są zwolnieni z płacenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 16 rok życia.

Przy terminowym opłacaniu składek nie należy przysyłać potwierdzeń wpłaty składki rocznej pocztą elektroniczną ani zwykłą. Podobnie w przypadku zamawiania duplikatu legitymacji: nie ma potrzeby dodatkowo powiadamiać o tym fakcie. Legitymacja powinna zostać przesłana w ciągu 2-6 tygodni.

Przypominamy, że składka za rok 2019 przestanie obowiązywać z dniem 31 stycznia 2020 r.

Tytuł przelewu powinien mieć postać:

składka za rok [rok] – [imię] [nazwisko] [nr legitymacji]
lub
składka za rok [rok] + duplikat legitymacji – [imię] [nazwisko] [nr legitymacji]
lub
duplikat legitymacji – [imię] [nazwisko] [nr legitymacji]

Na przykład:

składka za rok 2020 – Jan Kowalski 12345

Jeżeli dołączasz do Stowarzyszenia

Składka roczna dla nowych członków 100 PLN
Wpisowe 30 PLN

W przypadku wstępowania do Mensy w drugiej połowie roku, pierwsza wpłata składki rocznej traktowana jest jako opłacenie składki także za rok następny.

Małoletni członkowie Mensy Polskiej są zwolnieni z płacenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 16 rok życia.

Tytuł przelewu powinien mieć postać:

[imię] [nazwisko] – opłata członkowska

Na przykład:

Jan Kowalski – opłata członkowska

Jeżeli wracasz do Stowarzyszenia po okresie nieopłacania składek

Należy opłacić tylko bieżącą składkę. Nie ma potrzeby wnoszenia opłaty za poprzednie lata ani wpisowego. Jeżeli wpłata dokonywana jest w drugiej połowie roku, a przerwa w opłacaniu składek wynosi co najmniej 12 miesięcy, to składka obejmie również kolejny rok.

Inne opłaty

Duplikat zaświadczenia o wyniku 10 PLN

Przed dokonaniem opłaty za duplikat zaświadczenia prosimy o kontakt z koordynatorem ds. sesji testowych (iqtest@mensa.org.pl).

Konto Mensy Polskiej:
PEKAO S.A. o/Wrocław, 89 1240 6768 1111 0000 5669 7025