Informacje o wynikach

Informacje o postępie w sprawdzaniu testów kwalifikacyjnych do Mensy.

Status przetwarzania wyników
L.p. Miasto Data Sesji Status Ostatnia aktualizacja statusu Uwagi
1  Poznań 24.09.2017  5  4.10.2017 Wyniki wysłane
2  Wrocław 8.10.2017 5  18.10.2017 Wyniki wysłane
3  Kraków 29.10.2017 (g.10:00,13:00,16:00) 5  8.11.2017 Wyniki wysłane
 Kraków 29.10.2017 (g. 11:30,14:30) 5  10.11.2017 Wyniki wysłane
 4  Gdańsk 19.11.2017 5  20.11.2017 Wyniki wysłane

Jeśli brali Państwo udział w sesji testowej, dla której wyniki zostały wysłane ponad 10 dni temu i nadal nie otrzymali Państwo przesyłki z informacją o wyniku prosimy o kontakt pod adresem: iqtest@mensa.org.pl wraz z kopią na adres Komisji Rewizyjnej: komisjarewizyjna@mensa.org.pl

 

Przetwarzanie wyników sesji testowych odbywa się w następującej kolejności:

L.p. Status Orientacyjny czas
1 Ocena wyników testów do dwóch tygodni po sesji
2 Oczekiwanie na wprowadzenie formularzy i wyników do systemu do dwóch tygodni po sesji
3 Formularze testowe wprowadzone do systemu do trzech tygodni po sesji
4 Weryfikacja oceny testów do trzech tygodni po sesji
5 Wyniki wysłane do czterech tygodni po sesji