Informacje o wynikach

Informacje o postępie w sprawdzaniu testów kwalifikacyjnych do Mensy.

Status przetwarzania wyników
L.p. Miasto Data Sesji Status Ostatnia aktualizacja statusu Uwagi
1  Katowice 15.01.2017  5  25.01.2017 Wyniki wysłane
2  Rzeszów 22.01.2017  5  27.01.2017 Wyniki wysłane
3  Szczecin 29.01.2017  5  10.02.2017 Wyniki wysłane
4  Łódź 5.03.2017  5  20.03.2017 Wyniki wysłane
5 Gdańsk 12.03.2017  5  22.03.2017 Wyniki wysłane
6 Kraków 18.03.2017  5  31.03.2017 Wyniki wysłane
7 Białystok 26.03.2017  5  10.04.2017 Wyniki wysłane
8 Toruń 9.04.2017  5  19.04.2017 Wyniki wysłane
9 Wrocław 23.04.2017  5  3.05.2017 Wyniki wysłane
10 Warszawa 21.05.2017  5  1.06.2017 Wyniki wysyłane

Jeśli brali Państwo udział w sesji testowej, dla której wyniki zostały wysłane ponad 10 dni temu i nadal nie otrzymali Państwo przesyłki z informacją o wyniku prosimy o kontakt pod adresem: iqtest@mensa.org.pl wraz z kopią na adres Komisji Rewizyjnej: komisjarewizyjna@mensa.org.pl

 

Przetwarzanie wyników sesji testowych odbywa się w następującej kolejności:

L.p. Status Orientacyjny czas
1 Ocena wyników testów do dwóch tygodni po sesji
2 Oczekiwanie na wprowadzenie formularzy i wyników do systemu do dwóch tygodni po sesji
3 Formularze testowe wprowadzone do systemu do dwóch tygodni po sesji
4 Weryfikacja oceny testów do trzech tygodni po sesji
5 Wyniki wysłane do czterech tygodni po sesji