Upominki na Dzień Dziecka

Drogie Dzieci,
w dniu Waszego święta, w imieniu Mensy, życzymy Wam dużo słońca, aby Wasze dzieciństwo było radosne i trwało jak najdłużej.
Z okazji Dnia Dziecka, pierwsze 10 z Was, które odeśle nagrany filmik z odpowiedzią na poniższe pytanie, otrzyma od nas upominki. Będą to ufundowane przez firmę SmartBee Club ekscytujące pudełka-niespodzianki z eksperymentami edukacyjnymi.

Pytanie brzmi:

Do czego w życiu przydaje się inteligencja?

Powodzenia!


Kryteria uczestnictwa:

 1. filmik musi prezentować wizerunek dziecka odpowiadającego na pytanie “Do czego w życiu przydaje się inteligencja?”
 2. musi być nagrany horyzontalnie (poziomo)
 3. powinien być wykonany w miarę dobrze oświetlonym pomieszczeniu lub w świetle dziennym
 4. sugerowana długość filmu: od 5 do 15 sekund
 5. wraz z filmikiem powinny być dostarczone:
  • zgoda rodziców na publikację filmiku wraz z możliwością jego modyfikacji. Treść poniżej:
   Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrania wizerunku i głosu mojego dziecka w celach promocyjnych dla potrzeb Stowarzyszenia Mensa Polska, z możliwością jego modyfikacji i publikacji w mediach społecznościowych i w kampaniach promocyjnych
  • imię i nazwisko rodzica
  • informacja o wieku dziecka
 6. film należy wysłać na adres rozwoj@mensa.org.pl (w przypadku większych plików można skorzystać ze strony wetransfer.com, udostępnić za pomocą dysku Google lub innych podobnych narzędzi)
 7. Minimalny wiek dziecka to 3 lata, a maksymalny 12 lat.

Regulamin:

 1. Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej dalej Akcją) jest Stowarzyszenie Mensa Polska (zwane dalej Organizatorem)
 2. Fundatorem upominków (zwanymi dalej Nagrodami) jest Organizator (upominki dostarczyła firma SmartBee Club).
 3. Uczestnikiem może być rodzic, który dostarczy spełniające opisane kryteria film z nagraniem swojego dziecka i wyrazi zgodę na wykorzystanie wizerunku i głosu dziecka w kampaniach promujących Stowarzyszenie Mensa Polska.
 4. Minimalny wiek dziecka występującego na nagraniu to 3 lata, a maksymalny 12 lat.
 5. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia puli nagród, bez konieczności informowania o tym publicznie
 6. Akcja rozpoczyna się w dniu 01.06.2021 r. i trwa do 6.06.2021 lub do wyczerpania puli Nagród.
 7. Przewidziana jest maksymalnie jedna nagroda za nagranie z dzieckiem. W przypadku wielodzietnej rodziny maksymalna liczba nagród przypadająca na rodzica wynosi 3, pod warunkiem dostarczenia trzech nagrań z każdym z dzieci osobno.
 8. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby będące członkami Stowarzyszenia Mensa Polska, jak i osoby spoza organizacji.
 9. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową, kurierem lub Paczkomatem na adres wskazany przez osoby obdarowane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia akcji. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru metody dostawy.
 10. Nie istnieją dodatkowe kryteria uczestnictwa.
 11. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 12. Podanie danych osobowych i kontaktowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w Akcji.
 13. Kryteria kwalifikacji:
 • filmik musi prezentować wizerunek dziecka odpowiadającego na pytanie “Do czego w życiu przydaje się inteligencja?”
 • musi być nagrany horyzontalnie (poziomo)
 • powinien być wykonany w miarę dobrze oświetlonym pomieszczeniu lub w świetle dziennym
 • sugerowana długość filmu: od 5 do 15 sekund
 • wraz z filmikiem powinny być dostarczone:
 • zgoda rodziców na publikację filmiku wraz z możliwością jego modyfikacji. Treść poniżej:
  “Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrania wizerunku i głosu mojego dziecka w celach promocyjnych dla potrzeb Stowarzyszenia Mensa Polska, z możliwością jego modyfikacji i publikacji w mediach społecznościowych i w kampaniach promocyjnych”
 • imię i nazwisko rodzica
 • informacja o wieku dziecka
 • Nagranie należy wysłać na adres rozwoj@mensa.org.pl (w przypadku większych plików – można skorzystać ze strony wetransfer.com, udostępnić za pomocą dysku Google lub innych podobnych narzędzi)
Napisano w patronaty i nagrody