150 rocznica urodzin Williama Sterna

Dzisiaj mija 150 rocznica urodzin Williama Sterna, twórcy pojęcia „iloraz inteligencji”. Stern był profesorem m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracował nad zagadnieniami związanymi z inteligencją i różnicami indywidualnymi. Jego publikacja z 1912 roku zatytułowana „Psychologiczne metody testowania inteligencji” stworzyła podwaliny koncepcji IQ, a także metod jego pomiaru.

William Stern
William Stern (18711938)